INKUBIT uczestniczy w Financial Service Data Platform (FSDP)

INKUBIT uczestniczy w Financial Service Data Platform (FSDP)

Jako część SAT (Solution Acceptance Test) dla FSDP 1.0 (GA), mogliśmy przyjrzeć się rozwojowi systemu testowego w Walldorf pod koniec zeszłego roku. Krótkie podsumowanie najważniejszych cech:

  • Część powiązana z bankowością Financial Service - referencyjny model danych w postaci koncepcyjnego i fizycznego modelu danych + rozszerzenie PDM przez podmioty CDS, ze szczególnym uwzględnieniem:
    • Partner biznesowy
    • Konta bankowe i karty
    • Pożyczki, zabezpieczenia i ryzyko kredytowe
  • Transportowanie fizycznego modelu danych za pomocą HANA® Deployment Infrastructure (HDI)
  • Czytaj i zapisuj generowanie interfejsu dla widoków i procedur HANA®
  • Uproszczone gromadzenie danych za pomocą wykresów przepływu HANA® Smart Data Integration (SDI)