Collapsible sidebar using Bootstrap 3

FMC Feindt Management Consulting GmbH

FMC Feindt Management Consulting GmbH

W ramach projektu IFRS9, firmy ComTS , FMC i INKUBIT utworzyły grupę roboczą, która ściśle ze sobą współpracuje. Obszar działań obejmował głównie zadania związane z SAP® BA. Nasze wspólne wartości opierają się o etykę biznesową, która promuje współpracę i prowadzi do pozytywnych rezultatów projektu. Nasze partnerstwo charakteryzuje ciągła koncentracja na zadowoleniu klienta i doskonaleniu procesów.

mayato GmbH

mayato GmbH

Mayato i INKUBIT utworzyły, w ramach różnych projektów dla międzynarodowego operacyjnego banku samochodowego, grupę roboczą. Istniejące synergie zostały wzmocnione dzięki doskonałym relacjom biznesowym. Zrealizowano projekty w skali krajowej, międzynarodowej i interkontynentalnej. Rezultatem bardzo bliskiego partnerstwa była ciągła wymiana wiedzy i doskonalenie umiejętności w obu kierunkach. Z tego powodu zadowolenie klienta było stale gwarantowane.

University of Applied Sciences Bremerhaven

University of Applied Sciences Bremerhaven

Uniwersytet Nauk Stosowanych Bremerhaven i INKUBIT łączy szczególna współpraca, która jest nakreślona przez dwóch byłych studentówh, CEO`s Kai Gutzeit i Patricka McGibney. Również po ukończeniu studiów dwaj byli studenci i uniwersytet mieli bliski kontakt ze sobą. Przeniesienie wiedzy o ekonomice operacyjnej i SAP® Business Intelligence, a także osobiste kontakty z byłymi profesorami w celu wymiany praktycznych i teoretycznych doświadczeń są wynikiem tej szczególnej współpracy.

ClickDimensions

ClickDimensions

Together with ClickDimensions, INKUBIT implements the marketing automation solution for the Microsoft Dynamics 365 environment. Within the framework of various project assignments on an international level, we were already able to present and successfully implement the advantages of the solution. Due to the close partnership, we always endeavor to pass on the optimal experience to our customers and are convinced that future projects will benefit from the common know-how.