Hohenstein Institute

Hohenstein Institute jest akredytowanym laboratorium i instytutem badawczym. Głównym celem badań są tekstylia jak i ich certyfikacja. Oprócz tych usług, kluczowymi kompetencjami firmy są badania i rozwój produktów tekstylnych. Obejmuje to zarówno badania kontraktowe, jak i projekty badawcze finansowane ze środków publicznych. Oprócz tego, istnieje wiele programów szkoleniowych dla firm w obrębie całego łańcucha produkcji wyrobów włókienniczych.

StronaWymagania

Nasz klient musiał stawić czoła wyzwaniom, aby przedstawić procesy działów sprzedaży oraz marketingu w kraju i na arenie międzynarodowej w skalowalnej aplikacji. Dokonano oceny różnych rozwiązań CRM aby rozważyć ich wady i zalety oraz przeanalizować procesy różnych obszarów biznesowych instytutu, by następnie je zmapować do CRM w ramach projektu. Ponieważ klient ma już starsze rozwiązanie CRM, należy przeprowadzić migrację danych do nowego systemu. W celu osiągnięcia większej automatyzacji i jednorodności danych, należało przeprowadzić integrację z rozwiązaniem ERP firmy oraz innymi systemami w złożonym środowisku IT.

Rozwiązanie

Microsoft Dynamics CRM został wybrany jako platforma do mapowania procesów sprzedaży i marketingu w kontekście strategii Grupy IT. Szczególną uwagę należy zwrócić na międzynarodową orientację organizacji, a także projekt jako czynnik napędzający konsolidację różnych głównych i wtórnych procesów za pośrednictwem CRM i xRM (rozszerzone zarządzanie relacjami)

INKUBIT Reference

Implementacja projektu

Po wstępnej diagnozie i fazie analizy wymagań zgodnie z metodologią "SureStep", projekt został wdrożony w ramach zwinnego schematu zarządzania "Scrum". Indywidualne żądania z fazy analizy wymagań były przechowywane jako PBI w ramach backlogu produktu i realizowane w kilku iteracjach z uwzględnieniem kamieni milowych. Poza dostosowaniem systemu i wdrażania procesów, dużą uwagę zwrócono na możliwość oceny danych za pomocą pulpitów menadżerskich, schematów i raportów. Aspekt  przetwarzania danych sprzedażowych i marketingowych miał wysoki priorytet w ramach wdrożenia.

Projekty

W fazie implementacji, zwrócono szczególną uwagę na jakość oprogramowania. Dzięki czemu oprócz ręcznych testów akceptacji użytkownika została przeprowadzona automatyzacja testów technicznych co zaowocowało testami komponentów, integracji a także testami regresyjnymi w przypadku aktualizacji oprogramowania. Pozwoliło to wczesne wykrycie ewentualnych niewłaściwych zachowań komponentów.

Rezultat projektu

Go-Live projektu trwało dwa dni – odbyło się poza godzinami pracy ponieważ duża ilość danych musiała zostać przeniesiona pomiędzy starym a nowym systemem CRM. Dzięki nowemu rozwiązaniu CRM, Hohenstein Institute jest w stanie koordynować międzynarodowy poziom sprzedaży, marketingu i innych drugorzędnych procesów oraz oceniać procesy zarządzania klientami. Ze względu na wysoki udział automatyzacji testów i ulepszone mechanizmy integracji, miesięczny koszt utrzymania CRM mógł zostać zmniejszony o 90%.

 

Download PDF