icotec AG

icotec opracowuje rozwiązania w zakresie leczenia dysfunkcji oraz chorób układu ruchowego za pomocą innowacyjnych implantów BlackArmor - dla pacjentów i lekarzy. Jako firma z branży Life Science, icotec koncentruje się na produktach medycznych wytwarzanych z materiałów węglowych BlackArmor / PEEK. icotec jest światowym liderem w tej dziedzinie.

StronaWymagania

Nasz klient musiał stawić czoła wyzwaniom, aby przedstawić procesy działów sprzedaży oraz marketingu w kraju i na arenie międzynarodowej w skalowalnej aplikacji. Procesy sprzedaży i marketingu powinny być mierzalne dla menadżerów i przedstawione na pulpitach nawigacyjnych. icotec AG ma bardzo złożone portfolio produktów i przedstawienie tych informacji było koniecznym kryterium by móc jak najlepiej odwzorować możliwości sprzedaży.

Migracja starych danych z oryginalnego systemu CRM klienta była postrzegana jako szansa na polepszenie ich jakości. Oprócz pakietu migracyjnego ETL, został opracowany również rozszerzony pakiet ETL w celu przekształcenia i ulepszenia danych oraz zmniejszenia liczby duplikatów w nowym systemie CRM.

Rozwiązanie

W ramach biznesowej strategii IT wybrano rozwiązania Microsoft dlatego Microsoft Dynamics 365 CRM okazał się najlepszym wyborem jako platforma dla procesów sprzedaży i marketingu. Szczególną uwagę należy zwrócić na mierzalność różnych operacyjnych danych CRM i xRM, na podstawie których zostały zaprojektowane KPI, diagramy i pulpity nawigacyjne.

Implementacja projektu

Po wstępnej diagnozie i fazie wymagań zgodnie z metodologia "SureStep" projekt został wdrożony w ramach zwinnego schematu zarządzania "Scrum". Indywidualne wymagania z fazy wymagań zostały zapisane jako PBI w Produkt Backlog i wdrożone w kilku iteracjach z uwzględnieniem kamieni milowych. Poza dostosowaniem systemu i wdrażaniem procesów, dużą uwagę zwrócono na możliwość oceny danych za pomocą stworzonych pulpitów nawigacyjnych, diagramów i raportów. Aspekt  przetwarzania danych sprzedażowych i marketingowych miał wysoki priorytet w ramach wdrożenia.

Projekty

W fazie implementacji, zwrócono szczególną uwagę na jakość oprogramowania. Dzięki czemu oprócz ręcznych testów akceptacji użytkownika została przeprowadzona automatyzacja testów technicznych co zaowocowało testami komponentów, integracji a także testami regresyjne w przypadku aktualizacji oprogramowania. Pozwoliło to wczesne wykrycie ewentualnych niewłaściwych zachowań komponentów.

Rezultat projektu

Go-Live projektu trwało dwa dni – odbyło się poza godzinami pracy ponieważ duża ilość danych musiała zostać przeniesiona pomiędzy starym a nowym systemem CRM. Dzięki nowemu rozwiązaniu CRM, icotec AG jest w stanie koordynować międzynarodowy poziom sprzedaży, marketingu i innych drugorzędnych procesów oraz oceniać procesy zarządzania klientami. Po wdrożeniu projektu klient przeniósł czynności związane z zarządzaniem i wsparciem instancji CRM do INKUBIT Business Solutions, w ramach których zapewnione jest wsparcie na poziomie 1, 2 i 3, a także ciągłe doskonalenie i dalszy rozwój systemu.

Download PDF