Collapsible sidebar using Bootstrap 3

Objaśnienie nowego modelu cenowego usługi Dynamics 365 Customer Engagement
- Aktualizacja Licencji z Lipca 2019.

Model cenowy i licencja usługi przed 1 października 2019? 

Klienci szukający rozwiązania Dynamics 365 mogą wybrać pomiędzy 3 opcjami zakupu:

 1. Kupując indywidualną aplikację (moduł), np. Customer Service
 2. Kupując cały pakiet (Plan), w tym zestaw różnych modułów, np. Customer Engagement Plan
 3. Kupując dodatkową licencję na użytkownika, np. dla urządzenia, określonych działań lub członków zespołu (Team Memebers)

Model cenowy i licencja usługi po 1 października 2019

Nowy model licencyjny można porównać do zmiany w ofercie restauracji. Ze szwedzkiego stołu, płatnego na wejściu i dającego dostęp do wszystkich możliwych dań, restauracja zaczyna serwować tylko starannie wybrane „rekomendacje szefa”, możliwe do wyboru w Menu. Menu Microsoft, zwane „A La Carte Sales Motion”, przedstawia listę aplikacji specjalnie dostosowanych do licencji użytkownika (USL), co oznacza, że po zakupie pozycji z „La Carte”, zostanie ona przypisana indywidualnie dla każdego użytkownika.
W rezultacie nie będziemy mogli kupić całych planów zawierających pełne pakiety aplikacji - wszystkie zostaną usunięte z cenników:

 • Dynamics 365 Plan
 • Customer Engagement Plan
 • Unified Operations Plan

Zmiana umożliwi klientom zakup odpowiednich aplikacji, pod konkretne potrzeby indywidualnych użytkowników. Główne aplikacje, z których będzie można korzystać, to:

 • Sales
 • Customer Service
 • Field Service
 • Project Service Automation
 • Retail
 • Talent
 • Supply Chain Management
 • Finance

Otrzymamy również dwie nowe aplikacje: Supply Chain Management i Finance, zintegrowana wcześniej z modułem Finance & Operation.

Base license: Licencja podstawowa jest pierwszą aplikacją biznesową, którą można zakupić w standardowej cenie. Każdy pełny użytkownik musi posiadać licencję podstawową, może jednak posiadać też drugą licencję podstawową, jeśli na przykład wymagana jest aplikacja Talent (niedostępna w licencji Attach). Przy zakupie wielu aplikacji biznesowych licencja podstawowa musi być licencją droższą.

Attach license: aplikacje USL mogą zostać stopniowo zakupione w cenie 20 lub 30$ za aplikację, po wcześniejszym zakupie licencji Base. Użytkownicy mogą zdecydować, ile licencji Attach chcą zakupić.

Licencje Base i Attach mają takie same funkcje podstawowe, różnią się natomiast ceną. Na przykład, jeśli klient chce zarówno Sales Professional (65 USD), jak i Customer Service Enterprise (95 USD), będzie musiał zakupić SKU Customer Service Enterprise jako licencję podstawową oraz SKU Sales Professional jako licencję Attach.
Z wyjątkiem aplikacji Talent, Project Service Automation i Marketing, klienci mogą łączyć aplikacje Customer Engagement (CE) i Unified Operations (UO), aby zadbać o indywidualne potrzeby użytkowników.

Minimalne Wymagania przy Zakupie 
 1. Tylko aplikacje podstawowe muszą spełnić wymagania minimalnego zakupu.
 2. Użytkownicy akademiccy muszą zakupić co najmniej 20 licencji podstawowych Customer Engagement, ale mogą łączyć różne aplikacje CE, aby spełnić ten wymóg.
 3. Aplikacja Talent nadal wymaga zakupu dla 5 użytkowników i nie można jej łączyć z innymi aplikacjami, aby osiągnąć cel.
 4. Aplikacje Unified Operations (Supply Chain Management, Finance, Retail) mają minimalny wymóg zakupu dla 20 użytkowników.
 • W programie dostawcy rozwiązań w chmurze (CSP): każda licencja podstawowa Base (Supply Chain Management, Finance and Retail) musi indywidualnie spełniać co najmniej 20 USL na każdy zakup

 • W programie Umowy Enterprise Agreement (EA) or Microsoft Products and Services Agreement (MPSA): podstawowa licencja Base (Supply Chain Management, Finance and Retail) może być połączona, tak aby spełnić minimum 20 USL.