Collapsible sidebar using Bootstrap 3

Plany i ceny dla obecnych klientów Customer Engagement i Unified Operations
przed i po 1 października 2019

Klienci szukający rozwiązania Dynamics 365 mogą wybrać pomiędzy 3 opcjami zakupu:

  1. Kupując indywidualną aplikację (moduł), np. Customer Service
  2. Kupując cały pakiet (Plan), w tym zestaw różnych modułów, np. Customer Engagement Plan
  3. Kupując dodatkową licencję na użytkownika, np. dla urządzenia, określonych działań lub członków zespołu (Team Memebers)

Zmiany obowiązujące obecnych klientów dotyczą momentu odnowienia subskrypcji.

Klienci, którzy zamówili licencję (o standardowym okresie 12 miesięcy) przed 1 października 2019 r., przejdą na nowy model cenowy "á la Carte" wraz z końcem istniejącej licencji, np. w przypadku licencji rocznych, będzie to 1 października 2020 r.

 

Customer Engagement Plan

Nieograniczony dostęp do aplikacji, które pomagają budować i utrzymywać relacje z klientami.

97,00 € użytkownik/miesiąc

Unified Operations Plan

Nieograniczony dostęp do aplikacji, które pomagają łączyć i kontrolować operacje biznesowe.

160,23 € użytkownik/miesiąc

Dynamics 365 Plan

Nieograniczony dostęp do wszystkich aplikacji w jednej kompleksowej, opłacalnej opcji.

177,10 € użytkownik/miesiąc

Finance and Operations

-

Tak

Tak

Retail

-

Tak

Tak

Talent

-

Tak

Tak

Sales

Tak

-

Tak

Customer Service

Tak

-

Tak

Project Service Automation

Tak

-

Tak

Field Service

Tak

-

Tak

Marketing

Tak

-

Tak

Microsoft Social Engagement

Tak

-

Tak

PowerApps

Tak

Tak

Tak

Team Members

6,70 €

6,70 €

6,70 €

 

Dynamics 365 for Team Members

Microsoft Dynamics 365 for Team Members jest subskrypcją zaprojektowaną dla użytkowników, którzy nie są powiązani z określoną funkcją, ale wymagają dostępu do podstawowych funkcjonalności Dynamics 365. Ta licencja obejmuje dostęp do odczytu oraz pewien dostęp do zapisu dla wybranych uproszczonych zadań we wszystkich aplikacjach Dynamics 365 dla danego dzierżawcy.
W rezultacie, każdy użytkownik z subskrypcją Dynamics 365 for Team Members, otrzymuje dostęp do wybranych zadań oraz do dodatkowych aplikacji już przyjętych w całej organizacji.

Użytkownik Team Members SL może uzyskać dostęp do danych z Dynamics 365 Unified Operations Plan i aplikacji Dynamics 365 Customer Engagement Plan. Uwaga: co najmniej jeden pełny użytkownik musi być przypisany do dzierżawcy, aby administrować i konfigurować usługę. Subskrypcja planu jest najbardziej opłacalną opcją zapewniającą użytkownikowi maksymalną elastyczność administrowania i konfigurowania więcej niż jednej aplikacji Dynamics 365.

Dynamics 365 for Team Members SL zapewnia użytkownikowi pełen dostęp do odczytu we wszystkich aplikacjach Dynamics 365 dla danego dzierżawcy. Ponadto Dynamics 365 for Team Members SL obejmuje również pewien dostęp do zapisu w ramach Dynamics 365 Unified Operations Plan i Dynamics 365 Customer Engagement Plan Business Applications. Dynamics 365 for Team Members zawiera również licencję „PowerApps for Team Members Dynamics 365”. Użytkownicy Dynamics 365 for Team Members mogą korzystać z PowerApps, aby uzyskać dostęp do Dynamics 365 w ramach licencji ich członków zespołu.

 Dynamics 365 obejmuje również poniższe funkcjonalności:

  • Ochrona danych
  • SLA z dostępnością 95%
  • Integracja z Office 365 i LinkedIn
  • Inteligentne technologie
  • Wsparcie telefoniczne i internetowe

Plany i ceny dla nowych klientów Customer Engagement i Unified Operations
po 1 października 2019 

Od tej daty, nowi klienci chcący zamówić licencję na plan Dynamics 365, nie będą mogli skorzystać z obecnie dostępnych licencji. Nowy model „á la Carte, Base and Attache Licences” będzie obowiązywał od 1 października. W tym  modelu płatność oparta jest na zużyciu na użytkownika na moduł. Każdy użytkownik zawsze rozpoczyna z "Base License" licencją podstawową, następnie może dodawać moduły zgodnie z potrzebami, jako elementy "Attach Licence".