Collapsible sidebar using Bootstrap 3

Łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo. Z tego powodu skuteczne i zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi jest niezbędne dla pozytywnego rozwoju firmy. Narzędzie SAP® i Human Resource Management zapewnia rozwiązanie systemowe, które umożliwia optymalne zarządzanie różnymi zadaniami HR. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi za pomocą SAP® i HCM, INKUBIT pomaga w integracji SAP® i HCM z Twoją firmą oraz sprawnie organizuje i inteligentnie zarządza Twoim kapitałem ludzkim.

SAP HCM INKUBIT

 

SAP® and HCM - Inteligentnie zarządzane podstawowe procesy w przepływie zasobów ludzkich

SAP® i HCM łączą wszystkie kluczowe procesy HR w wydajne i trwałe rozwiązanie. Jako zorientowany na wdrożenie dostawca kompleksowych usług, nasi pracownicy INKUBIT doradzą Państwu w kwestiach funkcjonalnych i organizacyjnych dotyczących modułów HCM i przeją integrację SAP® i HCM z krajobrazem systemu. Może to np. obejmują następujące moduły:

 • Lista Płac (PY)
 • Administracja personalna (PA)
 • Zarządzanie czasem (PT)
 • Planowanie kosztów personelu
 • Zarządzanie talentami
  • rekrutacja
  • rozwój zasobów Ludzkich
  • planowanie sukcesu
  • odszkodowanie

Dzięki zintegrowanym opcjom samoobsługi i przepływu pracy (ESS / MSS) cyfrowo mapujemy procesy zatwierdzania podczas integracji SAP® i HCM i dostarczamy użytkownikom końcowym niezależne opcje administracyjne. W ten sposób uwolnimy Cię od obciążeń administracyjnych i w sposób zrównoważony obniżymy koszty procesów.

 

Moduły SAP® i HCM - odpowiednie dla Twojej firmy

W INKUBIT z przyjemnością pomożemy Ci wybrać odpowiednie moduły, które uproszczą zarządzanie zasobami ludzkimi w dłuższej perspektywie:

Administracja personalna i praca personelu

Aby ustanowić nowoczesne procesy HR i dobre zarządzanie danymi HR, moduł SAP® z HCM PA zapewnia system zawierający kompleksowe funkcje wprowadzania i edycji danych podstawowych pracowników. Dzięki naszym inteligentnym scenariuszom ESS / MSS aktywnie angażujemy pracowników i kadrę kierowniczą w proces aplikacji i zatwierdzania, umożliwiając samodzielne zarządzanie pracownikami. Nasze przepływy pracy przyspieszają w ten sposób przepływy procesów i mogą podnosić jakość danych komponentów SAP® i HCM poprzez integrację z administracją personelu.

Lista Płac 

Złożoność listy płac zależy od wymogów prawnych. Oparte na oprogramowaniu mapowanie specyficznych dla firmy warunków ramowych, układów zbiorowych, dopłat za dodatkową pracę, integracja systemów firm trzecich stanowi wyzwanie dla firm każdej wielkości. Dzięki SAP® HCM PY oferujemy narzędzie, które zapobiega błędom rozliczeń poprzez wysoki stopień automatyzacji. W ten sposób oszczędzasz czas, unikając ponownych obliczeń i zabezpieczając np. nieprzerwana cyfrowa transmisja wiadomości do kas ubezpieczenia zdrowotnego lub urzędów skarbowych.

Zarządzanie czasem

Przechwytywanie i kontrolowanie wszystkich procesów zasobów ludzkich w jak najbardziej efektywny sposób, takich jak: planowanie, rejestrowanie, ocena i analiza czasu pracy i nieobecności pracowników wewnętrznych oraz zewnętrznych. Dzięki zintegrowaniu terminali do rejestracji czasu, SAP® i HCM PT daje pracownikom możliwość zarezerwowania godzin pracy w określonych terminalach. Cyfryzacja pomiaru czasu jest możliwa w każdej chwili dzięki aplikacjom samoobsługowym. Pomyłki i przyczyny nieobecności, takie jak urlop, czas zgonu lub choroba, są również kontrolowane za pomocą funkcji samoobsługi i automatycznie przenoszone na liste płac. Nasi krytyczni eksperci z INKUBIT w SAP® i HCM PT dostarczają informacji na temat kluczowych procesów, takich jak rejestracja czasu projektu lub planowanie personelu. W ten sposób umożliwiamy nie tylko przedstawianie firmowych lub zbiorowych przepisów dotyczących czasu pracy i wymogów prawnych, ale także ocenianie i elastyczną kontrolę nad nimi.

Zarządzanie zdarzeniami (SAP® HCM PE)

SAP® HCM PE oferuje efektywne opcje oszacowania i oceny, pozwalające zarządzać imprezami o wysokiej jakości i przynoszącym zyski. Moduł obejmuje procesy tworzenia katalogu seminariów, organizowania wydarzeń, rezerwacji i zarządzania uczestnikami, fakturowania i rozliczania kosztów oraz zarządzania zasobami. Nasi eksperci w INKUBIT wdrażają przejrzysty graficzny interfejs użytkownika, zmniejszając w ten sposób obciążenie pracą i zwiększając efektywność zarządzania procesem.

Rekrutacja

W poszukiwaniu talentów pomoże Ci standardowy proces rekrutacji. Można to osiągnąć za pomocą SAP® i HCM PB. SAP® HCM PB wspiera Cię ekonomicznie i zapewnia wysokiej jakości wyszukiwanie odpowiednich pracowników w tym samym czasie. W INKUBIT tworzymy elementy procesu rekrutacji w łańcuchu procesów, który jest bezproblemowo dostosowany do wymagań Twojej firmy. Może to obejmować bloki konstrukcyjne, takie jak rejestrowanie potrzeb kadrowych, wyświetlanie reklam, identyfikacja i ocena potencjalnych talentów oraz zatrudnianie. Poprzez integrację puli wnioskodawców umożliwiamy dokumentowanie dokumentów odpowiednich kandydatów. Dane dotyczące nabytego talentu są przesyłane bezpośrednio do danych podstawowych kadr, listy płac pracowników i rejestracji czasu -  w związku z tym gwarantujemy pełny proces rekrutacji.

Rozwój personelu

Sukces Twojej firmy zależy w dużym stopniu od zrównoważonego rozwoju Twoich pracowników. Dzięki modułowi SAP SEmodule firmy HCM PD integrujemy platformę, która pozwala zabezpieczyć kwalifikacje pracowników i szybko reagować na zmiany strukturalne. Jednocześnie możesz rozwijać nowych menedżerów z własnych szeregów, zwiększać produktywność pracowników, a także realizować strategiczne cele korporacyjne. Aby aktywnie przygotować firmę do zmian, nagłych wąskich gardeł i wolnych miejsc na rynku oraz do zapewnienia długotrwałego istnienia firmy.

Zarządzanie organizacją

Aby optymalnie wspierać procesy kadrowe za pomocą IT, precyzyjna reprezentacja struktury organizacyjnej firmy jest kluczowym warunkiem. SAP® HCM OM umożliwia mapowanie, ocenę, planowanie i kontrolowanie aktualnie obowiązującej formy organizacyjnej. Aby pomóc Ci w zarządzaniu dużymi danymi, używamy tych danych jako podstawy dla komponentów i funkcji SAP® Human Capital Management. Tworząc sieć obiektów, która odzwierciedla strukturę organizacyjną i sprawozdawczą, łączymy podstawowe elementy struktury organizacyjnej i zabezpieczamy Twoją firmę na wysokim poziomie zarządzania organizacją. Ta sieć stanowi również podstawę dla SAP® Business Workflow.

 

Który scenariusz SAP® jest dla Ciebie najlepszy?

SAP® opiera się teraz również na rozwiązaniach HR z chmury. W INKUBITU jesteśmy również przekonani, że przyszłość leży na drodze do chmury. Aby uczynić tę ścieżkę tak prostą, jak to tylko możliwe, wspieramy Twoją firmę w transformacji cyfrowej w drodze niej. SAP SE udostępnia pięć podstawowych opcji, które różnią się pod względem podziału na funkcje lokalne i w chmurze.

SAP HCM Bereitstellungsoptionen

Dzięki rozwiązaniu Talent Hybrid wszystkie komponenty HR, takie jak zarządzanie personelem, zarządzanie organizacją, fakturowanie i zarządzanie czasem, są nadal utrzymywane w SAP® ERP HCM. Wyjątkiem jest zarządzanie talentami - SAP® oferuje SuccessFactors® (SFSF), ugruntowane rozwiązanie w chmurze.

W scenariuszu side-by-side dostęp jest możliwy tylko za pośrednictwem SuccessFactors. Ten scenariusz jest odpowiedni dla firm, które już korzystają z SAP® ERP HCM, ale które jeszcze nie zarządzają wszystkimi swoimi danymi podstawowymi w centralnym systemie lokalnym z powodu przejęć lub spółek zależnych za granicą.

Scenariusz integracji Core Hybrid idzie o krok dalej w chmurze. Wszystkie aplikacje HR i dane znajdują się w chmurze danych, z wyjątkiem księgowości płac i zarządzania czasem, co jest wiodącym systemem do tego.

Czwarta opcja wdrożenia, scenariusz Full Cloud, może brzmieć rewolucyjnie dla wielu firm, ponieważ zawiera wszystkie procesy HR i dane, w tym fakturowanie i zarządzanie czasem w chmurze. Zaleta jest oczywista: nie jest potrzebna dedykowana infrastruktura IT i personel do zarządzania nią.

Piąty scenariusz to pełny scenariusz lokalny, w którym wszystkie aplikacje HR, w tym zarządzanie talentami, pozostają "klasyczne" w SAP® ERP HCM. Jednak scenariusz ten nie jest już zalecany przez strategię chmury SAP. Przyszłość należy do chmury.

 

SuccessFactors®

SuccessFactors to kompletne rozwiązanie SAP dla HCM w chmurze. Oba podstawowe tematy zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania talentami, wydajnością i analizami biznesowymi mogą być mapowane, jak już wspomniano w opcjach wdrażania.

SAP Success Factors INKUBIT

 

Jakie zalety ma integracja rozwiązania chmurowego HCM z INKUBIT?

Czy planujesz zmienić swój widok HCM? Twoja firma planuje wprowadzić zmiany w oprogramowaniu do środowiska HR? Zastanawiasz się nad wprowadzeniem oprogramowania do zarządzania zasobami ludzkimi, ale nie masz jeszcze jasności co do funkcjonalności, wymagań i kosztów?

W INKUBIT, jako doświadczony partner, cieszymy się że możemy Ci pomóc . Porozmawiaj z nami i pozwól nam współpracować, aby zaprojektować Twój świat HR przyszłości!

Te zalety są oferowane przez integrację rozwiązania chmurowego HCM przez INKUBIT:

 1. Technologie bezpieczeństwa: dzięki wykorzystaniu technologii, bezpieczeństwo danych jest tak samo wysokie, jak w przypadku bankowości internetowej.
 2. Innowacje: dzięki automatycznym aktualizacjom oprogramowanie jest zawsze aktualne. Istnieje ciągła optymalizacja procesu.
 3. Mobilność: Do SuccessFactors można uzyskać dostęp za pośrednictwem dowolnej przeglądarki. Czy smartfonu lub tabletu, Twoja mobilność jest zapewniona.
 4. Administracja: model Software as a Service (SaaS) eliminuje znaczną część kosztów utrzymania i administracji.
 5. Użyteczność: Intuicyjne interfejsy gwarantują satysfakcję pracowników i wydajność w Twojej firmie.
 6. Model licencji: wypłacana jest tylko jedna opłata za faktycznie używane funkcje. Dzięki temu SAP® można elastycznie dostosować do rozwoju Twojej firmy.
 7. Zgodność: Uwzględniamy przepisy z ponad 80 krajów na podstawie ISP 27002. Aplikacje są testowane zgodnie ze standardami OWASP. Dane mają certyfikat Safe Harbor i są zgodne ze standardami CIS.

Szukasz strategicznego partnera? firmy konsultingowej / integracyjnej? Nasi doświadczeni konsultanci HCM wspierają Cię w projektach klientów - cieszymy się, że możemy Cie wspomóc! Jesteśmy również w stanie dostarczyć Ci określone pakiety prac i usług programistycznych.