Collapsible sidebar using Bootstrap 3

SAP® i Banking – Financial Services Data Platform (FSDP)

Wymagania w świecie finansów dotyczące architektury finansów i ryzyka w przetwarzaniu danych stale rosły w ostatnich latach. Postępowe instytucje finansowe są bardzo zainteresowane wdrożeniem tego wymogu za pomocą nowych technologii. Platforma danych usług finansowych umożliwia SAP® dalszą digitalizację podstawowej działalności banków. Jest to konsekwentnie realizowane za pomocą platformy SAP HANA® In-Memory. FSDP jest oparty na analizatorze bankowym od SAP® i stanowi dalszy rozwój sprawdzonego produktu. Platforma zawiera aplikacje do bankowości analitycznej i operacyjnej. Wymagania, takie jak Risk Adjusted Performance Measurement, Basel III, IFRS i CRD IV są supportowane wspomnianą solucje.

SAP FSDP

 

Zarządzanie danymi za pomocą FSDP

W przypadku jednolitego systemu sprawozdawczego, model danych został ustandaryzowany, a wszystkie dane dotyczące kontroli, finansów i ryzyka zostały zestawione. SAP® PowerDesigner® (wcześniej znany jako Sybase Power Designer) jest już zintegrowany z rozwiązaniem FSDP w celu zagwarantowania profesjonalnego modelowania danych w całej firmie. Dane można wyodrębnić i przetworzyć z połączonego systemu źródłowego (metoda ETL) lub z własnej bazy danych za pomocą SAP HANA®. Aby sprawdzić wiarygodność danych, istnieje szereg mechanizmów służących do sprawdzania danych, takich jak kontrola duplikatów i spójności. Bezpieczeństwo danych jest gwarantowane przez kompleksowy system autoryzacji. Umożliwia to ocenę klientów w mieście bez konieczności podawania informacji o dokładnym miejscu zamieszkania i nazwisku osoby. Dane można prześledzić w dowolnym momencie od momentu ich zarejestrowania do końcowego raportu, co jest niezbędne zgodnie z wymogami regulacyjnymi.

Analiza danych z FSDP

Jednolity model danych umożliwia łatwe, bardziej wydajne raportowanie z wieloma funkcjami analitycznymi. Prefabrykowane raporty z kontroli, sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości regulacyjnej można dostosować do indywidualnych potrzeb instytucji finansowej. Połączenie SAP HANA® i narzędzi analitycznych SAP® zapewnia poprawną analityczną ocenę ryzyka. Śledzenie szczegółów poszczególnych rezerwacji jest możliwe w skuteczny sposób.

Korzyści dla klienta z platformy danych usług finansowych (FSDP)

  • Oszczędności kosztów dzięki sprawnemu wdrożeniu wymagań analitycznych
  • Elastyczność i dostosowanie platformy do indywidualnych potrzeb
  • Jednolity model danych technicznych gwarantuje jednolitą ocenę działów specjalistycznych
  • Prefabrykowane raportowanie za pomocą dostosowanych raportów (szybkie i szybkie wdrożenie analizy finansów i ryzyka)