Debtvision GmbH

Debtvision GmbH jest wspólnym przedsięwzięciem Landesbank Baden-Württemberg i Börse Stuttgart GmbH. Założona w 2018 roku z siedzibą w Stuttgarcie w Niemczech, Debtvision GmbH prowadzi cyfrową platformę finansowania dłużnego, która skutecznie łączy przedsiębiorstwa, instytucje finansowe i sektor publiczny bezpośrednio z inwestorami instytucjonalnymi. Debtvision GmbH koncentruje się na kredytobiorcach i inwestorach, którym umożliwia pełną kontrolę, przejrzystość i suwerenność decyzyjną w zakresie finansowania kapitałowego. Platforma rozpoczęła działania od rynku cyfrowego dla pożyczek wekslowych. W przyszłości na rynku cyfrowym będą oferowane dalsze produkty finansowe.

WebsiteWymagania

Debtvision GmbH stanął przed wyzwaniem wprowadzenia w firmie zaawansowanego technologicznie i skalowalnego rozwiązania do zarządzania relacjami z klientami (CRM). Ważnym celem było zdobycie nowej wiedzy i zrozumienie potrzeb klientów. Ten cel miał zostać zrealizowany dzięki intuicyjnemu śledzeniu aktywności klientów. Najlepszym rozwiązaniem okazały się aplikacje pakietu Office 365 z interfejsem, gdzie dane mogą być łączone i pobierane w dowolnym momencie. Microsoft Dynamics 365 Online miał być centralnym rozwiązaniem do mapowania procesów biznesowych w obszarach sprzedaży i marketingu. Aplikacja musiała być wystarczająco elastyczna, aby łatwo połączyć się z zewnętrznymi aplikacjami lub platformami. Istniejące dane klientów powinny być łatwo migrowane do nowego środowiska.

Rozwiązanie

Biorąc pod uwagę istniejące wykorzystanie usługi Office 365 w organizacji i związaną z nią prostą optymalizację interfejsu, wybrano Microsoft Dynamics 365 for Sales Online, co zapewniło odpowiednie odwzorowanie procesów sprzedaży i marketingu. Zarówno istniejące jak i przyszłe procesy biznesowe powinny się znaleźć w zakresie infrastruktury informatycznej Microsoft.

Debtvision CEO

Wdrożenie projektu

Po zaawansowanej obserwacji i fazie analizy wymagań zgodnie z „SureStep”, projekt został wdrożony w ramach zwinnego systemu zarządzania „Scrum”. Indywidualne wymagania z fazy analizy wymagań zostały zapisane jako PBI w backlogu produktu i wdrożone w kilku iteracjach z uwzględnieniem kluczowych etapów. Oprócz dostosowania systemu i automatyzacji podstawowych procesów, skupiono się na ustrukturyzowaniu danych do przyszłych analiz, aby móc wykorzystać nowy potencjał klienta już na wczesnym etapie. Aby zbudować organizację opartą na danych, dział sprzedaży i marketingu powinien mieć dostęp do dużej liczby kluczowych danych w Dynamics 365.

Projekty

Początkowa migracja wszystkich istotnych danych biznesowych miała miejsce przed uruchomieniem systemu. W celu migracji danych podstawowych została ona skonstruowana, a następnie wstępnie zmigrowana przy użyciu gotowej do użycia funkcjonalności systemu CRM.

Wynik projektu

Ponieważ była to nowa implementacja systemu, uruchomienie systemu mogło zostać zrealizowane w godzinach pracy. Debtvision GmbH uzyskała pełną kontrolę nad procesami sprzedaży i marketingu na arenie międzynarodowej, dzięki czemu może lepiej koordynować i oceniać działalność swoich klientów. Wdrożenie Microsoft Dynamics 365 for Sales w chmurze, umożliwiło firmie wykorzystanie procesów sprzedaży i marketingu na urządzeniach mobilnych poza własną siedzibą, a także integrację ich z innymi systemami w łatwy i intuicyjny sposób.

Download PDF